Har du behov av marksanering?

marksanering​Marksanering är något du kan behöva g​öra om det är så att du äger mark som är förorenad. När det gäller marksanering, så är det ett måste, för att kunna bygga på marken du har. Om marken är förorenad så medför det både risker, kostnader och svårigheter för ett bygge. Det kan även ge problem framöver. Det är då bättre att sanera marken innan du börjar att bygga.

Om du väljer att marksanera så får du dessutom större möjligheter med den mark du äger, då du kan använda den till bra mycket mer saker. Du som vill ha hjälp med att sanera din mark, kan kontakta Bo Anderssons Åkeri.

Sanera din mark innan bygget

Du bör se till att göra en marksanering om du har en mark som är förorenad av något slag. Detta kan ha skett av en mängd olika anledningar. De som är duktiga på att sanera mark, det är Bo Anderssons Åkeri. Utöver marksaneringar så jobbar de även med återvinning av en mängd material samt krossning av betong. Du som har behov av marksanering, eller solidifiering kan kontakta detta åkeri. 

Solidifiering innebär att föroreningen inkapslas i material som har en låg permeabilitet. Det innebär alltså material så som betong men även bentonit och andra barriärmaterial. Vill du läsa mer om vad marksanering innebär eller om du vill kontakta detta åkeri, så kan du besöka dem på deras hemsida. Där kan du även läsa mer om deras andra tjänster som de kan erbjuda dig.

Behöver du en trädvårdsplan?

Är det så att du äger skog eller har en massa träd, så kan du behöva en trädvårdsplan. Besök http://svensktradservice.se/trädvårdsplan, för att läsa mer om vad detta innebär. På denna sida hittar du Svensk Trädservice som kan detta med trädvårdsplaner. En trädvårdsplan kan behövas för inventering, skötsel och underhåll. Det blir ett slags underlag för dig så att du vet hur du ska sköta ditt trädbestånd. Skötsel av träd omfattar beskärning, fällning, fräsa stubbar samt plantera nya träd. Med en trädvårdsplan får du en bra översikt över alla dina träd. Du får all information du behöver om dem.

Plan för dina träd

En trädvårdsplan kan du få av Svensk Trädservice. Det ger dig en helhetssyn av trädbeståndet och även en dokumentation över dem. Om du vill veta mer om trädvårdsplaner så besök http://svensktradservice.se/trädvårdsplan. Svensk Trädservice tar inte bara fram en trädvårdsplan, utan de kan även hjälpa till med skötsel av träd. De kan beskära dem, glesa ur kronor, stabilisera dem, eller så kan de fälla dem. 

Just när det kommer till trädfällning, så kan det vara bra att få hjälp. Det sker på två olika sätt att fälla träd. Det kan vara att fälla det direkt på plats eller fälla det genom sektionsfällning. Det sistnämnda gör man om trädet står på en dum plats, med byggnader eller annat i dess närhet. Om du vill veta mer om trädvårdsplan, eller om olika sätt att fälla träd eller trädbeskärning, så kan du besöka hemsidan som hör till detta företag.